• រីករាយដំណើរកំសាន្តនៅរដូវក្តៅ
  តម្លៃពិសេសចាប់ពី ៥៩ ដុលារឡើងទៅក្នុង១បន្ទប់
  + កញ្ចប់សេវាកម្មមានរួមបញ្ចូល
  • ផ្តល់ជូនភេសជ្ជៈស្វាគមន៍ពេលអញ្ជើញមកដល់
  • អាហារប៊ុហ្វេពេលព្រឹកសម្រាប់២នាក់
  + មានសុពលភាពតែនៅថ្ងៃទី ១៦​ កុម្ភះ​​ ២០១៧ -​​ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ប៉ុណ្ណោះ។
  កក់ឥឡូវនេះ ព័ត៌មានលម្អិត
 • រីករាយជាមួយដំណើរកំសាន្តកញ្ចប់ ម៉ាជេស្ទិក
  រីករាយជាមួយដំណើរកំសាន្តកញ្ចប់ ម៉ាជេស្ទិក
  តម្លៃពិសេសចាប់ពី ៥៣ ដុលារឡើងទៅ
  **បន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងកញ្ចប់ដំណើរកំសាន្តនេះ អាចប្តូរ ជាបន្ទប់ស្វីតបាន ដោយគ្រាន់តែបន្ថែមតំលៃ $20 តែប៉ុណ្ណោះ
  + សុពលភាព៖ ​​២៥ ខែមករា រហូតដល់ ថ្ងៃទី​​ ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៧​
  កក់ឥឡូវនេះ ព័ត៌មានលម្អិត
 • កញ្ចប់ស្នាក់នៅនិងធ្វើដំណើរ
  ទស្សនាកម្សាន្តជាមួយនឹងការជិះកង់និងម៉ូតូកង់បី
  + Joyride In Paradise
  ព័ត៌មានលម្អិត
  + Next Stop Paradise
  ព័ត៌មានលម្អិត